Plánování by nám šlo. Jen ta realizace…

Vraťme se na chvíli do třicátých let minulého století. To se totiž poprvé začalo hovořit o obchvatu severovýchodní části Prahy (viz obrázek). Od té doby je toto téma na pořadu dne pravidelně. Každá vláda obchvat slibuje. Máme rok 2018. Stále nic. Nezbývá tedy než se ptát: O kolik se bude muset situace ještě zhoršit – pokud je to ještě vůbec technicky možné – aby se začalo něco doopravdy dít?

Částečným řešením odlehčení Mladoboleslavské ulice měl být tzv. “malý obchvat”, plánovaný z Novopacké ulice do ulice Veselská, což je spojka mezi Prahou 9 a Prahou 14.

Malý obchvat – velký problém?

Nikdo nechce v obci silnici, po které po celý den proudí nákladní doprava. Obce, přes které by malý okruh procházel, si situaci přehazují jako horký brambor a výsledek je v nedohlednu. Jak z toho ven?

 

Malý obchvat má dvě části. První, řečenou “parkovou” – to je ta, o které se diskutuje v souvislosti s letňansko-kbelským parkem. Je sice kontraverzní, ale zdá se, že pokud se najde dobrá vůle zúčastněných stran, mohlo by dojít ke shodě a ke stavbě (konečně!!!).

Jenže i kdyby se povedlo začít s parkovou částí, máme před sebou ještě druhou, o něco kontraverznější část, která vede přes jižní Kbely a přes letiště. Ze tří cca kilometrových úseků jsou dva tak problematické, že se do nich prozatím nikdo moc nepouštěl.

Prověřoval jsem situaci a zjistil, že pokud by silnice byla zapuštěna do terénu tak, aby nenarušovala život v obci a provoz na letišti, zas tak velký problém by to ale nemusel být. Chce to jen sehnat peníze a projekt dotáhnout.

Jsem připraven projekt připravit, odprezentovat a prosadit. Nejde samozřejmě o samospasitelné řešení, které odvede ze Kbel, Satalic a Vinoře co největší část dopravy. Rozdělení dopravní zátěže, která je nyní soustředěna na Mladoboleslavskou, by ale situaci výrazně zlepšilo, než se dostaví velký obchvat = Pražský okruh.

Velký obchvat? Zatím si nevíme rady ani s přivaděčem

Podívejme se blíže na návrh změny územního plánu z roku 2017 na komunikaci, která má svést dopravu z budoucího pražského okruhu do oblasti severovýchodní části Prahy. Vybudování této části obchvatu je sice plánováno až po roce 2030, ale již nyní navrhlo hlavní město Praha – formou změny územního plánu – trasu tzv. Přezletického přivaděče.

Návrh se týká Kbel, Letňan a Čakovic. Komunikace má vést severně od lesoparku až k prodloužení ulice Veselské, tedy těsně kolem nové výstavby v ulici Kadečkové, dále kolem výstavby v ulicích Nepomuckých a Kramolínská až na napojení s ulicí Toužimskou.

V tuto chvíli se na úrovni pražského Magistrátu jedná o dopravní smysluplnosti tohoto projektu. Poslední modelace průjezdnosti poukazují na jeho nízkou praktickou využitelnost.

Jak se k tomu staví Letňany

“Toto řešení by extrémně zatížilo dopravní situaci v Letňanech. Navrhovaná trasa ignoruje novou výstavbu na východě Letňan, a dokonce vede i přes území, kde již byla výstavba dokončena. Z uvedeného vyplývá, že se zpracovatel vůbec neseznámil s aktuální situací a namaloval trasu tzv. od stolu.

Předložený návrh změny územního plánu označila rada MČ v usnesení 063/05/17 z 15. února 2017 jako nepřijatelné. Následně toto stanovisko podpořilo i Zastupitelstvo MČ Praha 18 svým usnesením č. 001/Z2/17 z 27. února 2017. Stanovisko městské části bylo předáno hl. m. Praze.”**

“V žádném případě nebudeme souhlasit se žádnou komunikací, která by Letňany napojovala na severní obchvat Prahy. Od toho je Kbelská a Liberecká.”, píše Oldřich Miffek, zástupce starosty pověřený oblastí dopravy Prahy 18 i na webu MČ Praha 18.*

Jak to vidím já?

Je třeba přestat mluvit a plánovat. Je třeba urychleně odlehčit dopravě na celé Praze 19. Takže je třeba urychleně dotáhnout obě části malého obchvatu. Chci se do toho pustit na úrovni Prahy a pomoci radnici Prahy 19 prosadit návrh, který by maximálně respektoval naši městskou část. Přezletický převaděč je dle mého soudu zcela nadbytečný, takže nemá smysl se mu vůbec věnovat. Dopravní experti dojdou určitě ke stejnému závěru.

Bojím se, že pokud se někdo z nás nezačne tématu obchvatu aktivně – tedy naplno – věnovat, budeme se za pět let stále utápět v diskusích a analýzách. Ze Kbel, Letňan a Čakovic se mezitím stane jedno velké parkoviště s celodenním stupněm dopravy 5. Ano, s parkem  uprostřed, takže si řidiči budou moci namísto pasivního čekání v autech jít třeba zaběhat.

I proto kandiduji. I proto chci na Magistrát.

—————————
Zdroje :
** Letňanské listy , článek “Trasa přivaděče z okruhu …”, 
Text Oldřich Miffek, zástupce starosty pověřený oblastí dopravy