Pavel Dvořák

Zastávám řadu životních rolí: jsem obyvatelem Prahy, Kbelským rodákem, podnikatelem i rodičem.

 

Můj životní příběh je pevně spjatý s pražskými Kbely.
Narodil jsem se a žiji tady. Mám středoškolské vzdělání, zakončené maturitou.
Jsem rozvedený, žiji se svým synem a přítelkyní Irenou.
Téměř celý svůj pracovní život podnikám.
Většinu času pracuji hlavou, ale mám rád i práci manuální.

Zastávám názor, že neexistuje slovo „nejde“, pokud jej někdo vysloví, rád mu předvedu, jak to jde.

Pavel Dvořák, podnikatel

Cítím se být spíše vynálezcem než obchodníkem.
Baví mě vymýšlet nová technická řešení.
Mám několik světových patentů v oblasti LED osvětlení.*

Podnikat ve Kbelích jsem začal už před 27 lety. Vybudoval jsem tu dvě výrobní firmy: DYTRON EUROPE (vývoj a výroba svařovací technologii pro svařování plastů) a Bohemia LED s.r.o. (výroba úsporného LED osvětlení a energetickými úsporami).  Obě firmy jsem postavil sám, od nuly, bez úvěrů a podpory zvenčí. Jsem zvyklý pracovat s málem a vlastní prací a zkušenostmi z minima dostat maximum.

Postupně jsem si uvědomil, že jen dobrý nápad nestačí. Je důležité udělat prototyp, celou myšlenku uvést do reality, zahájit výrobu a obhájit výsledný produkt na trhu. Bylo třeba si osvojit i manažerské a ekonomické znalosti a dovednosti. Časem k výrobním firmám přibyly ještě dvě podpůrné.

Necítím se být ničím zásadním výjimečný, možná jen svou cílevědomostí a touhou nacházet cesty k cíli – často i tam, kudy zdánlivě žádné nevedou.

*Patenty, dohledatelné i online – 2013-625, 2013-626, 2013-674, 2013-28331, 2013-28332, 2013-28406
Ostatní patenty:1990-7069, 1993-1048, 1999-771 / Užitné  vzory: 1994-2590, 1994-2606,1995-4530,  1996-6012,  1996-6157, 1998-8709, 1998-8710, 1999-9266,  2005-17181, 2006-17618 /  Průmyslové vzory:  1989-22298,  1993-26802,  1993-27113,  1994-27446, 1994-27457, 1994-27458,  1998-31382

Moje cesta do politiky

Před pěti lety jsem se rozhodl část své energie věnovat místu, kde jsem se narodil a kde žiji. Hnutí ANO mě tehdy zaujalo jako strana, které není lhostejná korupce, kriminalita a celková „pesimistická národní nálada“. Proto jsem do komunálních voleb 2018 šel právě pod jejich vlajkou. Mým osobním cílem je pomáhat řešit kbelské problémy na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy.

Přetížené školky, školy, praktičtí lékaři, nedostatek pohotovostí, přecpané silnice a chybějící parkoviště – to je i naše každodenní realita. Je třeba odlehčit dopravě – například pomocí rychlého prosazení a realizaci kbelského okruhu, ale i zpříjemněním cestování vlakem díky druhé vlakové zastávce nebo kultivací současného prostředí. Je třeba prosadit nová zdravotnická zařízení. Všechno vyřešit nezvládnu, ale chci udělat maximum pro to, aby se situace zlepšila.

Důležitými tématy jsou pro mne energetické úspory a zacházení s odpadní vodou. Jaro a první polovina léta u nás připomíná tropy a většina čistíren odpadních vod je totálně přetížená. Je třeba přestat plýtvat pitnou vodou a začít s úpravou a využíváním tzv “šedé vody” pro splachování nebo zalévání (balkonů, teras, zahrádek domů, střešních zahrad i veřejné zeleně).

To, že jsem se na Magistrát v roce 2018 nedostal, mne neodradilo. Problémy nezmizely a já je chci řešit i nadále.

 

 

Čeho bych chtěl dosáhnout ve Kbelích?

Méně dopravního stresu: kbelský obchvat

Každodenní všudypřítomný dopravní stres. Ucpané silnice ztěžují zásobování městských částí i každodenní život Pražanů. Zpožděné dodávky zboží, zbytečný adrenalin, nervozita.

Odlehčit pražské dopravě může i obchvat Kbel (propojení ulic Veselská a Novopacká). Chci ho pomoci prosadit a zrealizovat v následujícím volebním období.

Příjemná vlaková doprava do Kbel

Dvě vlakové zastávky namísto jedné. Kultivované prostředí pro nástup nebo čekání na vlak. Zastřešení, osvětlení, káva, toaleta, možná i něco k snědku pro ty, kdo jezdí vlakem do práce a z práce. Často je to rychlejší a pohodlnější než autem. Plány by byly, je třeba je jen realizovat!

Dostatek zdravotnických pohotovostí

Samozřejmě chceme všichni být neustále zdraví. Pokud ale život přinese úraz, nenadálý zdravotní problém nebo nemoc, potřebujeme dostupnou a kvalitní pohotovostní zdravotnickou službu. Takovou, kde nebudeme spolu s desítkami dalších lidí čekat několik hodin na ošetření. Zejména maminky dětí a senioři o tom vědí svoje. Chci pro lokality, kde je pohotovostí nedostatek, prosadit nová zdravotnická zařízení i lepší motivační systém pro jejich zaměstnance.

Město pro lidi, ne pro developery

Z nových aglomerací se stávají ostrovy, namísto aby byly přirozeně integrovány do stávající zástavby se zohledněním potřeb současných obyvatel. Výsledkem jsou přetížené školky a školy, nedostatek praktických lékařů, dětských lékařů a pohotovostí, dopravní kolapsy… a další. O zeleni a zázemí pro trávení volného času ani nemluvě. Chci najít cestu, jak vymáhat maximální dodržování pražského stavebního zákona.

Více bezpečných zón pro mimoškolní čas dětí

Nechceme, aby celý den trávily u počítačů a tabletů. Chceme, aby byly co nejvíce venku a žily reálný, ne virtuální život. Zároveň ale ubývá bezpečných zón, ve kterých naše děti mohou trávit čas mimo školu. Chci prosadit více zón určených pro volný čas – ať už venkovní posilovny, cyklotrasy, hřiště, letní kina a další.

Více prostředků pro Kbely

Kbelská radnice se o naši městskou část stará výborně. Rád bych na úrovni Prahy získal další finanční prostředky pro obnovu a další přirozený růst obce.

Čeho bych chtěl dosáhnout v Praze?

Zodpovědné zacházení s pitnou vodou

Jako velký problém vnímám zacházení s odpadní vodou v době, kdy jaro a první polovina léta u nás připomíná tropy a většina čistíren odpadních vod je totálně přetížená. Znáte pojem „šedá voda“? Chci dosáhnout toho, aby bylo možné v každé pražské domácnosti takovou vodou po základní úpravě splachovat toalety, zalévat rostliny na terasách, zahradách nebo veřejných prostranstvích. Můžeme ušetřit 30 – 50% spotřeby pitné vody. A vstupní investici do filtračního zařízení můžeme uhradit z dotace “Dešťovka”.

Zelené dotace

Nejen fotovoltaika. Zelené dotace by měly být dostupné i pro další technologie, podporující energetickou nezávislost domů a úsporové scénáře, které mají přímý vliv nejenom na naše kapsy, ale i na životní prostředí. Chci najít dostupné příležitosti pro panelové domy i rodinné domky – a převést je do každodenní praxe.

Participativní rozpočet do každé městské části

Vydělení části městského rozpočtu pro projekty občanů je v zahraničí běžnou praxí. V Praze má několik zastánců: Každý rok rozhodnou obyvatelé Prahy 10 o 5.000.000 Kč z městského rozpočtu – veřejná prostranství se mění podle jejich vlastních projektů.  Projektu se účastní přes 2000 občanů. Chci participativní rozpočtování prosadit pro celou Prahu.

Rychleji hlásit a řešit problémy města

Každý z nás chodí s mobilním telefonem, ale kolik Pražanů používá aplikaci Změň.to, kterou vyvinul pražský magistrát a která jim umožňuje okamžitě upozornit na problémy jejich města? Rozbité vozovky, poškozené chodníky, nepořádek, problémy s bezbariérovým přístupem – náměty a stížnosti je radnice připravena řešit okamžitě. Dosavadních 12000 podnětů mi ve městě s více než milionem obyvatel ale připadá velmi málo. Pojďme začít pořádně využívat hotové nástroje a s jejich pomocí měnit naše město k lepšímu.

Usnadnit život seniorům

Zrušit doplatky na léky

Celý život pracovali, starali se o svoje rodiny a odváděli daně. Ve stáří potřebují více péče a menší či větší množství léků. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je poskytnout jim léky bezplatně.

Neplatit za čtyřnohého přítele

Pro seniory je čtyřnohý parťák důležitější než pro všechny ostatní – o tom není sporu. Město, ve kterém celý život žili a odváděli v něm daně, by je ve stáří, kdy žijí už pouze z důchodu, nemělo poplatkem za psa penalizovat. Chci prosadit zrušení poplatků za psy pro seniory od 70 let věku.

Tablet a bezplatnou wifi do každé seniorské domácnosti

Řada každodenních starostí, které mají senioři, se dá vyřešit pomocí bezplatné Wifi, tabletu a telefonické pohotovostní službě, provozované městskou částí. Zajistit nákup, potřebnou asistenci, drobné opravy a nebo upozornit na aktivity v okolí. Často jde o služby, které městské části už nabízejí a senioři o nich jen neví…  Díky technologiím to musí jít snadněji než dříve, ale hlavně bezpečně.