Zůstat sám na výchovu dítěte není v dnešní době nic jednoduchého. Ženy, které po rozvodu nebo ztrátě partnera musejí vychovávat své děti samy, mají před sebou nelehký úkol, který leckdy zvládají jen stěží. Zajistit svému dítěti spokojený domov a řádnou výchovu, bývá pro matky samoživitelky často obtížné.

Jakým problémům musí čelit matky samoživitelky

Nejčastějším problémem, který trápí matky samoživitelky, jsou samozřejmě finance. Z jednoho platu se dá těžko zajistit dítěti tak vysoký standard jako mají děti z úplných rodin, obzvlášť v častém případě, kdy otec na dítě neplatí, nebo platí málo. Díky péči o dítě také leckdy žena nemůže vykonávat zaměstnání, na které má kvalifikaci, a musí vzít zavděk hůře placenou prací na částečný úvazek, což finanční problémy dále prohlubuje.

K problémům s financemi se často přidává také určitá stigmatizace, kdy okolí, včetně rodiny, pohlíží na svobodnou matku s despektem. Obzvláště na vesnici či v menších městech se často ještě drží předsudky, díky kterým považují lidé rozvedené, či svobodné matky za hodné pohrdání.

To vše, spolu s vysokou časovou náročností na péči o dítě vede u samoživitelek často k depresím, syndromu vyhoření, nebo pocitům méněcennosti.

Jakou pomoc mohou samoživitelky čerpat od státu?

  • Jednou z možností, které umožní ulevit matkám samoživitelkám od finančních potíží, jsou daňové úlevy a bonusy. V roce2018 si můžete odečíst z daní až 12 200 Kč za umístění dítěte ve školce. Ve svém daňovém přiznání si navíc můžete odečíst 15 204 korun ročně na dítě, které máte ve vlastní péči.
  • Další možností jak vylepšit rodinný rozpočet jsou příspěvky na dítě. Ty nyní můžete čerpat, pokud váš příjem nepřesáhne hranici 2,7 životního minima. Nároky na příspěvek se přezkoumávají každé 3 měsíce, takže op příspěvek můžete žádat i v průběhu roku. Na dítě do 6 let věku dostanete 500 Kč měsíčně, na dítě starší 6 let 610 Kč.
  • V případě že vaše dítě je nemocné a musí brát léky, může to pro rozpočet samoživitelky znamenat citelný zásah. Naštěstí zákon stanovuje limit doplatků za léky na 1000 Kč za rok na jedno dítě. Jakmile tuto částku přesáhnete, zdravotní pojišťovna vám zbytek vrátí. Ušetřit můžete také na povinném očkování, které je v některých případech hrazeno státem.

Samoživitelkám pomohou i neziskové organizace

Kromě státu mohou matky samoživitelky požádat o pomoc v tíživé situaci i některou z neziskových organizací, které se věnují pomoci rodičům, kteří zůstali na výchovu dětí sami.

Pomoci matkám samoživitelkám umí například organizace Aqua Vitae, která zajistí bezplatné poradenství ženám, které čelí potížím s neplánovaným těhotenstvím a péčí o dítě po porodu. Zajistí pomoc psychoterapeuta, pomůže vám vyřídit veškeré úřední záležitosti a žádosti o příspěvky. Také vám pomůže zajistit azylové bydlení.

Nadace Agrofert provozuje Fond pro rodiče samoživitele, kam se matky pečující samy o děti do 18 let mohou přihlásit o finanční příspěvek, a to i opakovaně. Cílem fondu je pomoci samoživitelkám z tíživé finanční situace, a zajistit jejich dětem důstojné životní podmínky.

Samoživitelky u nás a v zahraničí

Podíl rodičů, kteří vychovávají dítě bez partnera, je v ČR jeden z nejvyšších z celé Evropské Unie. Rodin, kde je na výchovu dětí pouze jeden rodič, je u nás více než 18 procent, a toto číslo neustále roste. Více než 90 procent těchto rodičů jsou ženy. V Evropské Unii je přitom podíl rodičů samoživitelů pouze okolo 13 procent. Třetina z nich je přitom ohrožena příjmovou chudobou. V jiných státech EU mají samoživitelky nárok na leckdy vyšší dávky od státu, avšak díky většinou vyšším finančním nárokům na život v těchto zemích, je ohrožení chudobou leckdy i vyšší.

Jak se na to dívám já?

Zabránit rozvodům ani rozchodům párů, které spolu mají děti, nelze. Pro samoživitelky, které na péči o děti zůstaly samy, ale rozhodně víc udělat jde.